ASOCIACIONS DE A FONSAGRADA


 

 


Asociación Cultural "Antaruxas e Sorteiros"

Asociaci�n Cultural "Antaruxas e Sorteiros de A Fonsagrada (Lugo)

 


Sociedad Club de Caza y Pesca 

 

 


Asociación de Pescadores "A Seimeira

 

 


Asociación de Ferreiros

Antiguo Instituto

 


Asociación de Mulleres INNOVA

 

 


Sociedad Club 4X4 "As Neves"

 

 


Asociación de Mulleres Rurales "A Nosa Voz"

Asociaci�n de Mulleres "A Nosa Voz" de A Fonsagrada (Lugo)

 


Asociación de Pensionistas y Jubilados

 


Asociación de Amigos do Camiño Primitivo

 


Asociación Os Xígaros

Asociaci�n Cultural "Os X�lgaros" de Pi�eira, A Fonsagrada (Lugo)

Pi�eira

 


Asociación Cultural Castro de Ráo

 


Asociación Os Teixos

 


Asociación Gandeira "Fonseca"

 


Asociación Sindical Unións Agrarias

 


Asilo de Ancianos Desamparados

 


Fundación para Desenvolvemento da Comarca

Tel�fono: 982 340 367

 


Padroado do Museo Comarcal

 


Asociación de Amas de Casa "A Fiestra"

 


Asociación Forestal "O Rigueirón"www.fonsaweb.com