Parroquia de Bastida


Lidín

Lidin de A Bastida, A Fonsagrada (Lugo)


Poboación 2020:  4 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 4,1 Km.    Altitude:   Código postal: 27.112

Accesos: Dende A Fonsagrada hay que coller a Rúa Burón ata o final e continuar pola estrada de Xestoso ata atopar o cruce de Lidín

Hay que ver:


 www.fonsaweb.com