Parroquia de Bastida


Queixoiro


Poboación 2020:  6 veciños.      Distancia a Fonsagrada: 6,1 Km.   Altitude:

Teléfono: 982164920      Código postal:  27.112

Accesos: Dende A Fonsagrada hay que coller a LU-701 dirección Asturias ata que pasado Paradanova, no alto atoparemos a esquerda o Cruce de Queixoiro.

Hay que ver:Queixoiro de Bastida, A Fonsagrada (Lugo)Queixoiro de Bastida, A Fonsagrada (Lugo)
Queixoiro de Bastida, A Fonsagrada (Lugo)Queixoiro de Bastida, A Fonsagrada (Lugo)

 www.fonsaweb.com