Parroqia de S. Pedro de Neiro, A Fonsagrada (Lugo)

Parroquia de
San Pedro de Neiro

 • Pobos: 13
 • Poboación: 111 Veciños (2007)
 • Extensión: 15 Km2
 • Densidade: 7,4 hab/Km2
 • Límites:
  • Norte: Trobo e Maderne
  • Sur: Proba de Burón e Bastida
  • Este: Bastida e Lamas de Campos
  • Oeste: Maderne e Pacios

     No ano 1.991, contaba con 192 veciños, cúnha densidade media de 12´8 hab/km2. Segúndo o censo de 2.001, a Parroquia contaba con 119 veciños. No censo do 2007 contábase con 111 veciños, dos cales 55 son homes y 56 mulleres.

 

 www.fonsaweb.com