Parroquia de Vieiro, A Fonsagrada (Lugo)

Parroquia de
Santo Antonio de Vieiro

 • Pobos: 11

 • Poboación: 132 Veciños (2.007)

 • Extensión: 15,57 Km2

 • Densidade: 8,47 hab/Km2 (2.007)

 • Límites:

  • Norte: Bastida e Pacios

  • Sur: Lamas de Moreira e Freixo

  • Este: Cuíñas e Cereixido

  • Oeste: Bruicedo e Paradavella

     No ano 1.991, contaba con 176 veciños, cúnha densidade media de 11,3 hab/km2. Segúndo o censo de 2.001, a Parroquia contaba con 147 veciños. O Censo do ano 2007 conta con 132 veciños dos cales 55 son homes e 57 mulleres.

 

 www.fonsaweb.com