Os Reptís   

 A Clasificación da Clase Reptilia de A Fonsagrada (Lugo), agrúpase nunha única Órde Squamata (Escamosos). 

     Este Orde dividense en dous subórdes: Sauria e Ophidia, que agrupan as  Familias: Lacertidae, Scindae, Anguidae, Colubridae e Viperidae.

     As familias tamén agrupan os Xéneros Lacerta, Iberolacerta, Timon, Podarcis, Chalcides, Anguis, Malpolon, Coronella, Rhinechis e Vipera.

¡ VAYA ROLLO!, non, tranquilo segundo vaiamos vendo as diferentes especies, terás sempre visible o orde, a familia e o xénero de cada unha.

Localizáronse un total de 14 especies diferentes de reptís, a continuación temos o listado.ORDE SQUAMATA (Saurios e Cobras)

 A orde Squamata divídese en 2 Subordes:


SUBORDE SAURIA (Lagartos e lagartixas)


Timon lepidus

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Lacertidae
 • XÉNERO: LTimon
 • ESPECIE: Timon lepidus
 • NOME: Lagarto Arnal. Lagarto ocelado.
 

 

 


Lacerta schreiberi

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Lacertidae
 • XÉNERO: Lacerta
 • ESPECIE: Lacerta schreiberi
 • NOME: Lagarto das silvas. Lagarto verdinegro.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Iberolacerta monticola

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Lacertidae
 • XÉNERO: Iberolacerta
 • ESPECIE: Iberolacerta monticola
 • NOME: Lagarta da Serra. Lagartija serrana.
 

 

 


Podarcis bocagei

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Lacertidae
 • XÉNERO: Podarcis
 • ESPECIE: Podarcis bocagei
 • NOME: Lagarta galega. Lagartija de bocage.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Podarcis guadarramae lusitanica

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Lacertidae
 • XÉNERO: Podarcis
 • ESPECIE: Podarcis guadarramae lusitanica
 • NOME: Lagarta dos penedos. Lagartija ibérica.
 

 

 


Chalcides striatus

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Scincidae
 • XÉNERO: Chalcides
 • ESPECIE: Chalcides striatus
 • NOME: Esgonzo común. Eslizón tridáctilo iberico.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Anguis fragilis

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE:  Sauria
 • FAMILIA: Anguidae
 • XÉNERO: Anguis
 • ESPECIE: Anguis fragilis
 • NOME: Escáncer. Lución..
 

 


 

SUBORDE OPHIDIA (Cobras e víboras)


Natrix astreptophora

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Colubridae
 • XÉNERO: Natrix
 • ESPECIE: Natrix astreptophora
 • NOME: Cobra de colar. Culebra de collar.
 

 


Natrix maura

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Colubridae
 • XÉNERO: Natrix
 • ESPECIE: Natrix maura
 • NOME: Cobra viperina. Culebra viperina.
 

 

 


Coronella austriaca

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Colubridae
 • XÉNERO: Coronella
 • ESPECIE: Coronella austriaca
 • NOME: Cobra lagarteira común. Culebra lisa europea.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Coronella girondica

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Colubridae
 • XÉNERO: Coronella
 • ESPECIE: Coronella girondica
 • NOME: Cobra lagarteira meridional. Culebra lisa meridional.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Malpolon monspessulanus

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Colubridae
 • XÉNERO: Malpolon
 • ESPECIE: Malpolon monspessulanus
 • NOME: Cobregón. Culebra bastarda.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Rhinechis scalaris

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Colubridae
 • XÉNERO: Rhinechis
 • ESPECIE: Rhinechis scalaris
 • NOME: Cobra riscada. Culebra de escalera.
 
Foto Rafael Vázquez

 

 


Vipera seoanei

 

 • CLASE: Reptilia
 • ORDE: Squamata
 • SUBORDE: Ophidia
 • FAMILIA: Viperidae
 • XÉNERO: Vipera
 • ESPECIE: Vipera seoanei
 • NOME: Víbora de seoane. Víbora de seoane.
 
Foto Rafael Vázquez

 


www.fonsaweb.com