ARTESANÍA DA FONSAGRADA


  • Ferro Elabóranse en varias ferrerías navallas e coitelos de forma artesanal como no famoso mazo da porteliña por Vicente, o seu ferreiro. Anualmente celébrase na Vila un Encontro de Ferreiros de toda España. Asociaci�n de Ferreiros. O Ferreiro de Queixoiro. Isidro Méndez, O Ferreiro de Louxas".
     
  • Madeira A elaboración de zocos de madeira e a cestaría típica están desaparecendo nos últimos anos, pero mantense a talla de pezas de madeira por parte de
  • Cerámica (María José Niño Neira. C/Ron, N5-bajo. A Fonsagrada. Tfno.: 617 647 971)

  • Guarnición (José Luis Mosteirín, Julio Mosteirín Valiño. C/Burón, N5-bajo. A Fonsagrada. Tfno. 982 340 494)

 www.fonsaweb.com