HISTORIA ANTIGA


   O seu actual nombre deriva da existencia dunha antigua fonte sagrada (Fontem Sacram), situada os pes da capilla de Santa María, peza venerada polos peregrinos e romeiros que viaxaban a Compostela polo Camiño Primitivo.

   O historiador Amor Meilán considera que, de ser verdade, como afirman algunhos eruditos, que Juan Osorio, señor de Burón, loitou en Covadonga ó lado de Don Pelayo, ésta sería a primeira referencia histórica sobre o municipio actual.  

No ano 1.956 apareceron 107 denarios romanos en Monteseiro, no lugar de Pena da Ola. Deles, 7 eran republicanos e os restantes Imperiales pertenecentes a Tiberio, Nerón, Galba, Vitelio, Vespasiano, Tito, Nerva e Trajano.


Fortaleza de Burón.- Baixo a protección da Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.


CRONOLOXÍA

 


www.fonsaweb.com