ORDE CHIROPTERA

 

 

   

Gracias a Moncho y a Roberto de Drosera, pola colaboración e as fotos da súa web http://www.morcegosdegalicia.org

 


Rhinolophus hipposideros

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Rhinolophidae
 • XÉNERO: Rhinolophus
 • ESPECIE: Rhinolophus hipposideros
 • NOME: Morcego pequeno de ferradura. Murciélago de Herradura Pequeño
Rhinolophus hipposiderus

 


 

Rhinolophus ferrumequinum

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Rhinolophidae
 • XÉNERO: Rhinolophus
 • ESPECIE: Rhinolophus ferrumequinum
 • NOME: Morcego grande de ferradura. Murciélago de Herradura Grande
Rhinolophus ferrumequinum

 


Rhinolophus euryale

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Rhinolophidae
 • XÉNERO: Rhinolophus
 • ESPECIE: Rhinolophus euryale
 • NOME: Morcego mediterraneo de ferradura. Murciélago de Herradura mediterraneo
Rhinolophus euryale

 


Tadarida teniotis

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Molossidae
 • XÉNERO: Tadarida
 • ESPECIE: Tadarida teniotis
 • NOME:
Tadarida teniotis

 


Barbastella barbastellus

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Barbastella
 • ESPECIE: Barbastella barbastellus
 • NOME:
Barbastella barbastellus 

 


Eptesicus serotinus

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Eptesicus
 • ESPECIE: Eptesicus serotinus
 • NOME:
Eptesicus serotinus 

 


Miniopterus schreibersii

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Miniopterus
 • ESPECIE: Miniopterus schreibersii
 • NOME:
Miniopterus schreibersii 

 


Myotis emarginatus

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Myotis
 • ESPECIE: Myotis emarginatus
 • NOME: Morcego de orellas dentadas. Murciélago Orejirroto
 

 


Myotis myotis

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Myotis
 • ESPECIE: Myotis myotis
 • NOME: Morcego rateiro grande. Murciélago Ratonero Grande
Myotis myotis

 


Myotis daubentonii

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Myotis
 • ESPECIE: Myotis daubentonii
 • NOME:
Myotis daubentonii

 


Myotis natereri

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Myotis
 • ESPECIE: Myotis natereri
 • NOME: Morcego de natterer. Murciélago de Natterer
Myotis nattereri

 


Hypsugo savii

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Hypsugo
 • ESPECIE: Hypsugo savii
 • NOME:
Hypsugo savii

 

Pipistrellus pipistrellus

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Pipistrellus
 • ESPECIE: Pipistrellus pipistrellus
 • NOME: Morcego común. Murciélago común.
pipistrellus pipistrellus

 


Plecotus auritus

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Plecotus
 • ESPECIE: Plecotus auritus
 • NOME: Morcego orelludo septentrional. Murciélago Orejudo Septentrional 
Plecotus auritus

 


 

Plecotus austriacus

 • CLASE: Mamalia
 • ORDE: Chiroptera
 • FAMILIA: Vespertilionidae
 • XÉNERO: Plecotus
 • ESPECIE: Plecotus austriacus
 • NOME: Morcego orelludo común. Murciélago Orejudo Meridional
Plecotus austriacus

 


www.fonsaweb.com